Szakterületeim

Büntetőjog:

kiemelten költségvetést károsító bűncselekmények közül költségvetési csalás; gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények közül csődbűncselekmény, számvitel rendjének megsértése; vagyon elleni bűncselekmények közül sikkasztás, csalás, hűtlen, ill. hanyag kezelés, orgazdaság stb. kapcsán jogi képviselet a büntetőeljárás valamennyi szakaszában, a nyomozás megindításától a rendőrségi kihallgatáson való részvételtől a bíróság előtti jogerős ítélet meghozataláig. Védelem ellátása szabálysértési eljárás valamennyi szakaszában. Sértetti képviselet a feljelentés megtételétől a közvetítői eljáráson való részvételtől az eljárás bejezéséig, magánvádas eljárásban is. Jogi tanácsadás.

 

Adójog:

adóhatóságok előtti képviselet, beadványok szerkesztése, tanácsadás, bevallások utólagos ellenőrzése, stb.

 

Társasági jog:

cégalapítás, módosítás, átalakulás, megszüntetés végelszámolás útján, cég adásvétel, Cégbíróság ill. az adott ügyben illetékes szervek és személyek előtti képviselet, csőd- ill. felszámolási eljárás iránti kérelmek elkészítése, hitelezői igények bejelentése, stb.

 

Vadászati jog:

haszonbérlet, terület kialakítás, vadkár ügyek, földtulajdonosi gyűlés levezetés, stb.

 

Polgári jog:

okiratok véleményezése, szerkesztése, ellenjegyzése; adásvételi szerződés akár hitelfelvétellel, csereszerződés, ajándékozási szerződés, bérleti szerződés, megbízási szerződés, vállalkozási szerződés, közös tulajdon megszüntetése, végrendelet, öröklési szerződés, stb. Jogi képviselet peren kívüli eljárásokban.

Vissza